Конструктивни становища

Според чл. 147 от ЗУТ за издаване разрешение за строеж на плътни огради с плътна част от 0,6 до 2.20м, подпорни стени oт 1,20 до 2м над теренаи др. не е необходим инвестиционен проект, а само изготвяне на конструктивно становище от инженер-конструктор с указания за изпълнението. Изготвяме конструктивни становища в съответствие с всички действащи нормативните документи.