Рекламна табела

Описание на проекта

Рекламно-указателна табела със стоманена конструкция.