Остъклен балкон, гр. София

Описание на проекта

Остъкляване на балкон с PVC дограма.