Национална програма за енергийна ефективност

Описание на проекта

 

 

Многофамилна жилищна сграда в град Благоевград.

img_2536  img_2672

img_2662  img_2666  img_2669