Мост в Freistaat Bayern, Germany

Описание на проекта

Изготвени армировъчни чертежи за мост в крива, включително производствени чертежи за парапетите.

Most1  Most 3
OR1 300x169  OR2 300x169

OR3 300x169  OR4 300x169