Много-фамилна жилищна сграда в Илинген, Германия

Описание на проекта

2222 2221

Сградата е изградена от стоманобетонови плочи с оставащ кофраж, носещи зидове и дървен покрив.