Дървен навес - с. Драгичево

Описание на проекта

Конструкцията е от  дървени ферми и колони и стоманени свързващи елементи.

SAMSUNG  SAMSUNG

SAMSUNG  SAMSUNG

SAMSUNG  SAMSUNG