Документно обслужване

Предлагаме Ви съдействие при внасяне, придвижване и проследяване на проектната документация в съответната Община до получаване на разрешение за строеж или монтаж/поставяне.
Оставаме на разположение и сме готови да съдействаме при изготвяне задание за проектиране, изваждане виза за проектиране, входиране на документи в общинска администрация, подаване заявление за одобряване на инвестиционен проект, комуникация с одобряващите органи, приемане на готови разрешения за строеж или монтаж/поставяне.


Към момента услугата е налична само за района на Столична община!