Промяна предназначение

"Промяна на предназначението" на обект или на част от него е промяната от един начин на ползване в друг в съответствие с действащите нормативни документи.