Стойка и блокове за кран

Описание на проекта

Стоманена стойка и бетонови противотежести за монтаж на кран за товарене на метални отпадъци.

2a  3a

4a  5a