Складова база с офиси

Описание на проекта

2016-11-24-2 2016-12-23-2

2017.07.13 - 5 2017.07.15-2

2017.08.08-18 2017.08.08-11

Носещата конструкция е стоманена. Ограждащите стени и покрива са от термопанели.