Реконструкция на балкони - гр. София

Описание на проекта

Реконструкция на четири балкона на сграда от 1911г.

Balkon 2  Balkon 4

Balkon 3  Balkon 7

Balkon 5  Balkon 6