Жилищна сграда с офиси в Ращат, Германия

Описание на проекта

1113 1114

1112 1115

Сградата е изградена от стоманобетонови плочи с оставащ кофраж и носещи зидове.