Едно-фамилна жилищна сграда в Илинген, Гемания

Описание на проекта

2222

Сградата е изградена от стоманобетонови плочи с оставащ кофраж и носещи зидове.