ЗУТ: Търпимите строежи ще могат да се надстрояват

11 January 2016
Comments 0
Категория: НОВИНИ
11 January 2016, Comments 0

Изм. и доп. на ЗУТ, ДВ бр. 101 от 22.12.2015г:

Търпимите строежи, които са с постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план, ще могат да се надстрояват, пристрояват, преустройват, ремонтират, реконструират и да се променя предназначението им. Търпимите строежи, които нямат постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план, могат при спазване изискванията на ЗУТ да се преустройват вътрешно, да се променя предназначението им и да се ремонтират, без да се изменя външното им очертание в хоризонтално и вертикално отношение и без да се правят нови или да се укрепват носещите конструкции. За всички промени е необходимо да се изготви заснемане и инвестиционен проект, на база на които да се издаде разрешение за строеж.

Виж повече тук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.