AlexKund, Author at

11 January 2016
Comments 0

ЗУТ: Нови задължения в строителния процес

11 January 2016, Comments 0

Изм. и доп на ЗУТ, ДВ 101 от 22.12.2015г. Водещ проектант е авторът на водещата проектна част на инвестиционния проект, определен от възложителя. Той […]


11 January 2016
Comments 0

ЗУТ: Търпимите строежи ще могат да се надстрояват

11 January 2016, Comments 0

Изм. и доп. на ЗУТ, ДВ бр. 101 от 22.12.2015г: Търпимите строежи, които са с постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план, ще […]