April 2021 -

6 April 2021
Comments 0

Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпната среда

6 April 2021, Comments 0

Чл. 1. (1) С наредбата се определят правилата, нормите и нормативите (минималните стандарти) за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната […]