2021 -

4 June 2021
Comments 0

Политика за защита на личните данни

4 June 2021, Comments 0

ДЕКЛАРАЦИЯ за поверителност Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент […]


6 April 2021
Comments 0

Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпната среда

6 April 2021, Comments 0

Чл. 1. (1) С наредбата се определят правилата, нормите и нормативите (минималните стандарти) за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната […]