June 26, 2018 -

26 June 2018
Comments 0

НАРЕДБА № РД-02-20-1 ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ

26 June 2018, Comments 0

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ […]