Преместваеми обекти и реклами

Според Наредба за разполагане на рекламни елементи и преместваеми обекти, приемана индивидуално от всяка Община, проектните части, необходими за издаване на Разрешение за монтаж/поставяне за рекламен елемент са различни. В общия случай за рекламен елемент се изготвят част Архитектура и дизайн, Конструкции, ПБЗ, Електро (при необходимост), а за преместваем обект (павилион) се изготвят част Архитектура, Конструкции, ПБЗ, Електро (при необходимост), ВиК (при необходимост); ОВК (при необходимост), Геодезия (трасировъчен план).