Наредба за проектиране на сгради за образованието, здравеопазването и културата

19 January 2016
Comments 0
Категория: НОВИНИ
19 January 2016, Comments 0

Новата Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. на МРРБ е за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.

Чл. 22. (1) Видовете сгради за образование и наука, включени в обхвата на тази наредба, са, както следва:

 1. детски ясли;
 2. детски градини;
 3. училища;
 4. центрове за подкрепа за личностно развитие по смисъла на чл. 49, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по смисъла на чл. 50, ал. 3 от ЗПУО;
 5. общежития;
 6. висши училища.

……

Чл. 103. Класификацията на сградите за обществено обслужване в областта на здравеопазването, наричани за краткост „сгради за здравеопазване и лечебни заведения”, е съгласно чл. 8, 9 и 10 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

……

Чл. 172. (1) Сградите за култура и изкуства съгласно тази част са, както следва:

 1. музеи, включително експозиционни зали и фондохранилища;
 2. художествени галерии, включително експозиционни зали и фондохранилища;
 3. библиотеки, включително хранилища на документи и/или книги;
 4. зали с културно-просветно предназначение, кинозали, концертни, оперни, театрални и други зали в областта на културата, при които се очаква едновременно събиране на много хора, наричани за краткост „сгради със зали за зрители и/или посетители“;
 5. читалища по смисъла на Закона за народните читалища.

…….

Виж повече тук

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.