i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-zakon-i-poryadok -